Ngẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn Tám

23.10.2012

Những dáng lạ như sinh linh ẩn hiện

Thiên nhiên đẩy xô vô thức thành Hạ Long

Triệu triệu năm sóng âm thầm chạm khắc

Hạ Long như tranh lụa nhòe sương

Ngẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn Tám

Từ trời cao lưu lạc những cánh buồm

Thoáng ẩn hiện lô nhô núi đá

Miền đất lạ, trước Hạ Long ta bối rối

Lạc vào mê cung sóng nước nơi này

 

Đất nước tôi đâu cũng mang dáng rồng?

Đảo mẹ, đảo con những hình hài mường tượng

Có thể từng đàn voi từ trên trời mới xuống

Đủng đỉnh đi trong sương sớm bình yên

 

Ta về đây ngẩn ngơ trước – một – Hạ Long

 

                                                 Quảng Ninh

                                                    8/7/2012