Câu hát ngày xuân – Thơ Bùi Công Minh

10.11.2015

Chưa nghe em hát bao giờ

Mà anh cứ đứng lặng chờ tiếng em

Cánh màn khẽ động, rung lên

Mở loang tiếng hát mông mênh đất trời

Câu hát ngày xuân – Thơ Bùi Công Minh


Đêm mùa xuân đẹp tuyệt vời

Câu hát xinh, cả mặt người cũng xinh

Em xinh em đứng một mình

Tiếng em vấn vít bay quanh dòng người

 

 

Chân em đã đến bao nơi

Mịt mù dặm đất, bao người đã quen

Nao lòng một điệu hò khoan

Chung chiêng quan họ nối làng quê xa

Tên người tên đất em qua

Lắng trong điệu hát mượt mà thẳm sâu.

 

 

Thương nhau mà áo chẳng trao

Trao nhau tiếng hát làm nao lòng người

Mai ngày tiếng hát xa rồi

Người đi gửi lại một trời-âm-thanh

 B.C.M