Cánh thiên di – Thơ Nguyễn Minh Hùng

04.02.2015

Áo khăn chìm trong mây trắng

Sông trôi biết nói điều chi?

Nắng héo tan vào câm lặng

Bầy sếu ngần ngại ra đi

Có một cánh chim bay lạc

Bỗng dưng hót giữa núi đồi

Là phận thiên di hóa kiếp ? 

Đường bay dấu vết xa vời…

Cánh thiên di – Thơ Nguyễn Minh Hùng

Ngày lạnh đất sâu hun hút

Lá rừng mắc giữa sương lan

Bay trong phập phồng nhịp thở

Ngàn ngôi sao vội khuất ngàn

 

Núi đứng không còn là núi

Sông trôi không thể như sông

Mặc kẻ trốn cơn nắng hạ

Kệ người lánh ngọn gió đông

 

Này cánh thiên di áo đỏ

Cổ choàng một chuỗi hoa vàng 

Động tiên non cao đã khép

Tính làm chi chuyện từ quan !?...

 

Bến sông tự mình thủy mặc

Đỉnh núi để cho phù vân

Mai về chìm trong bụi đất

Bỏ chiều lẫm lũi trước sân

 

Rồi bay đi. Lỡ bay mãi

Trời cao lỡ đã vô biên

Lỡ khi nào quay trở lại

Ngày xưa đã lỡ hư huyền

 

Chở cả mười phương chín hướng

Mang theo trăm cuộc phân ly

Chất lên ngàn cơn mộng tưởng

Hoàng hôn choàng cánh thiên di…

 

N.M.H