Bất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức Dũng

27.07.2015

Ưỡn ngực cánh cung,

đất nước về phía biển.

như chim Lạc bốn nghìn năm

cô đơn bay đôi hình mũi tên trống đồng Ngọc Lũ...

Bất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức DũngMải miết một hành trình mở nước

tiếng đập cánh hồng hoang thuở trước

còn vang sông núi bây giờ...!

 

Đất nước hình mũi kiếm, câu thơ...

từ hái lượm xòe ra bám vào núi đá

Ngón Giao Chỉ xòe ra bám lầy thụt đồng sâu thay phèn rửa mặn

đất nước vua Hùng, bách tính, lê dân...

 

Đất nước rộng dài theo tiếng gươm khua

tiếng nhác cuốc bổ đầu tiên gieo trồng tóe lửa

nhịp khuấy nước đầu tiên sông Hồng, sông Mã...

trường chinh chân trần cặm cụi về Nam

 

Đất nước oằn mình vó ngựa xâm lăng

cuốc với rựa chống giặc thù giữ nước

xương hòa máu nhuộm trang vàng hiển hách

bĩ cực thái lai vua sáng tôi hiền...

 

Đất nước từng ngày Phù Đổng lớn lên

ngoảnh mặt lại nong cơm, nong cà mưng muốn rơi nước mắt

ngoảnh mặt lại thăng trầm được mất

cứ nghe lòng yêu đất nước nhiều hơn.

 

N.Đ.D