Một sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

30.06.2017


Về thăm đèo núi Hải Vân

Chung chiêng cảm xúc tần ngần mắt nai

 

Chạm hương rừng, mát chân ai

Mỏng tang sợi nắng loang dài phía xa

Một sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh Bảo


Giọt sương còn đậu nhành hoa

Biết tôi mới tới chói lòa làm quen

 

Ngẩn ngơ khoảnh khắc khát thèm

Tiếng chao chác gió tiếng chim gọi đàn

 

Đường lên tới đỉnh mênh mang

Vẫn xanh thăm thẳm bạt ngàn lối xưa.

N.V.B