Hồn biển - Nguyễn Văn Tám

14.08.2019

Biển ơi, biển ơi

Biển Tổ quốc tôi có từ nghìn đời

Những quần đảo ruỗi rong không bờ không bến

Sóng xô, biển lặng

Các anh đứng canh tận nơi này

Hồn biển - Nguyễn Văn Tám

Biển về đêm

Các anh về trên ngon sóng bồng bềnh

Những quầng sáng như lân tinh lập lòe ẩn hiện

Cùng vầng trăng giữa trời

Những vầng sáng hình vòng tròn

Theo đội hình chiến đấu

Đã bao lần muốn đưa các anh về đất mẹ

Lòng biển lạnh, đáy biển sâu

Sóng xô bão dập, các anh trôi dạt về đâu

Đốt nén hương phải chắn che kết bè thả nổi

Những linh hồn các anh kết lại

Thành vòng hoa

Biết các anh chưa đi hết con đường

Biết các anh còn trẻ trung còn khát khao nhiều lắm

Biển đảo Tổ quốc giặc còn lăm le xâm chiếm

Các anh nẳm đáy biển sâu thành cọc nhọn Bạch Đằng.

N.V.T