Giọt mưa xuân – Thơ Phan Thu Hồng

26.04.2017

Mưa nhẹ như rây bột
Bay bay bay về đâu
Mưa rơi làm ướt áo
Người thương đi cuối đường
Mưa đọng như giọt sương
Trên bông hoa vừa nở
Em ngỡ mắt người thương
Ngày chúng mình xa cách 

Giọt mưa xuân – Thơ Phan Thu Hồng

Giọt mưa rơi tí tách

Giăng khắp trời quê mình

Mưa tạnh, cầu bảy sắc

Chợt hiện ra lung linh

 

Giọt mưa như tơ tình

Nơi em chờ anh tới

 

P.T.H