Vô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh Dũng

21.04.2017

Phú Lâm quê xứ Lê Cơ

Một làng tân học phất cờ Duy Tân

Một lòng ích nước lợi dân

Gương Ông Xã Sáu canh tân xóm làng

Lập hội, lập vườn khang trang

Lợi quyền dân chúng mở mang thực hành

Vô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh Dũng

Giương cao khí phách đấu tranh

Dân trí dân khí dân sinh đi đầu

Học cải cách học Tây Âu

Mở buôn bán mở cung cầu chốn quê

 

Nay Tiên Sơn gọi ta về

Lê Cơ trường chuẩn hẹn thề cố nhân

Hiến sách hiến kế ân cần

Khuyến tài khuyến học nâng tầm làng xưa

 

Học Lê Cơ mấy cho vừa

Gương Ông sừng sững nắng mưa không mờ

Dâng Người một nén tâm thơ

Sách xưa lần giở vô bờ cảo thơm

                                                    Đêm 25.10.2016

L.A.D