Tướng về làng – Thơ Lê Anh Dũng

13.10.2015

Tin vị tướng về truyền cả xã

dân Phương Trung thả cuốc ngoài đồng

băng ruộng quýnh quàng tìm thăm

người già cầm tay, trẻ em quấn quýt

môi cười, ngấn mắt nao nao

Tướng về làng – Thơ Lê Anh Dũng

Cơn lũ vừa qua

tướng, quân về

sẻ chia nỗi đau

sẻ chia cơm áo

san núi bại đồi xây dựng làng mới cho dân

 

Giờ gác chuyện ba quân

vị tướng thành thường dân tặng quà làng lũ

chiến tranh qua

bão lũ qua

làng phương Trung cầm Tết sớm trên tay

 

Tôi về làng nhấm nháp vị gừng cay

nhấm nháp rưng rưng cái tình vị tướng

tình quân dân cao thượng

Tết chưa về

không rượu

mà say


L.A.D