Trung tâm Nguyễn Du mở lớp bồi dưỡng viết văn khóa XVI năm 2022

30.05.2022
P.V
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn Khóa XVI.

Trung tâm Nguyễn Du mở lớp bồi dưỡng viết văn khóa XVI năm 2022

Đối tượng tham gia: Những nhà văn mới được kết nạp trong năm 2021 và các năm gần đây; những tác giả đã có đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội VHNT, Hội Nhà văn các tỉnh, thành phố và những cây bút sáng tác tự do trong cả nước.

Thời gian: 2 tuần, dự kiến khai giảng vào tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hà Nội

Nội dung bồi dưỡng: Nâng cao trình độ về lý luận, kinh nghiệm và kỹ năng sáng tác văn học.

Các nội dung trên sẽ được tiến hành bởi các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học có uy tín.

Hồ sơ xin học gồm:

–  Bản đăng ký xin học (theo mẫu)

– Những người sáng tác thơ gửi kèm 5 bài thơ

– Những người sáng tác văn gửi kèm 3 truyện ngắn hoặc 3 bài lý luận phê bình hoặc 1 chương tiểu thuyết.

– Các tác phẩm có thể đã in trên các báo, tạp chí, sách ở Trung ương và địa phương hoặc chưa in.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 1.6 đến 25.9 năm 2022

 Địa chỉ nộp hồ sơ và liên lạc:

Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.

Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0977161692; Emaill: hanhlamhnv@gmail.com

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du

Nhà văn Nguyễn Bình Phương

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Ngày….  tháng … năm 2022

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Dự lớp Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du khóa XVI năm 2022 tại Hà Nội

 

Kính gửi: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU

  1. Họ và tên:……………………………….. Bút danh:………………………………………….
  2. Năm sinh:…………….
  3. Trình độ  học vấn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng vv…)…
  4. Nghề nghiệp:………………………………………………………………………….
  5. Đơn vị công tác:………………………………………………………………….
  6. Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………
  7. Điện thoại::…………………………   Email:…………… …………………. ………..
  8. Hội viên Hội (Nhà văn; Văn học nghệ thuật Trung ương và các tỉnh, thành phố):
  1. Chuyên nghành: (Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình): …………..………………………………………………………………
  2. Tác phẩm (đã hoặc chưa xuất bản – photo một số tác phẩm tiêu biểu gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du xem xét, cho tôi vào học lớp Bồi dưỡng Viết văn khóa XVI tại Hà Nội.

Được dự lớp học, tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành qui chế và nội qui của khóa học do Trung tâm đề ra. Tích cực học tập để trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực sáng tạo và công tác chuyên môn.

XÁC NHẬN                                                                                                                                                                                                                                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Của cơ quan, đơn vị hoặc Hội VNHT,

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại địa phương;

 hoặc hội viên Hội Nhà văn VN)