Đi tìm dòng sông - Thơ Nguyễn Ngọc Hà

10.03.2018

Người thiếu phụ

đi tìm dòng sông

gửi vào cơn khát

Bước chân

cố vượt qua héo úa mỗi mùa

Đi tìm dòng sông - Thơ Nguyễn Ngọc Hà

Ngoảnh lại

Con đường hun hút vào xưa

Vẫn thấp thoáng những đôi vai đầy vệt nắng

Cõi nhân sinh trĩu nặng

Dòng sông còn mờ mịt nẻo mây

 

Từng giọt ngày

Chưa kịp lăn qua mặt

Chưa kịp rơi xuống đất

Đã hóa vào muôn sương

Bóng thiếu phụ nhòa trong cát vẫn mơ

Tiếng sóng vỗ rất gần.

 

N.N.H