Chiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

05.10.2015

có điều gì ẩn sâu trong ngực
chiều cứ đi qua
chiều xuống chậm dần
tôi cùng với hoàng hôn
tím ngắt
ai rót vào đêm giọt lệ ly tan

Chiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

ai rót vào tôi chén rượu tràn

uống thế nào đây

vơi nhớ thương

ai dán tiếng cười con tôi

rong rêu bia đá

lấp lánh hoàng hôn giữa nghĩa trang

 

ẩn ức điều gì trong đôi mắt con

mà ray rứt nỗi niềm trần thế

có điều gì như là dâu bể

mà lòng cha quặn thắt đến bao giờ

 

đêm cay xè

đêm tràn nước mắt

giữa đời này đâu thực đâu mơ

con cứ mãi rơi như giọt lệ

để nghìn trùng lấp lánh trang thơ...

 

 N.N.H