Tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo  thế phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững hơn (*)

21.10.2020
(Trích diễn văn khai mạc của đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, ngày 21/10/2020)

Tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo  thế phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững hơn (*)

Hôm nay, trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 100 đại biểu khách quý, đặc biệt là 349 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, đại diện cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta rất vui mừng, vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

*

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới; hơn 01 năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; đến cuối tháng 7/2020, đã có 530/530 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đạt kết quả theo yêu cầu đề ra.

Có thể khẳng định, đại hội đại biểu các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng định hướng phát triển của các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ nhiều tháng qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp, lập nhiều thành tích xuất sắc, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của Đại hội.

          Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, các tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các vị lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo thành phố, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và đông đảo tầng lớp Nhân dân thành phố đang sống trên mọi miền đất nước, đóng góp những ý kiến tâm huyết để hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội. Đặc biệt, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá rất cao và khẳng định các văn kiện của Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng và đã đủ điều kiện trình tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng cảm ơn và tri ân những tình cảm quý báu đó.

*

Nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác cán bộ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy trình, chất lượng nhân sự, đảm bảo tính kế thừa trong chuyển giao giữa các thế hệ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ giúp diện mạo đô thị thành phố tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng bền vững hơn, hướng đến phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và hài hòa với sự phát triển của doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Các văn kiện trên có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến.

Những kết quả đạt được nêu trên rất đáng trân quý và tự hào khi đặt trong bối cảnh thực tiễn của thành phố thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, mà ở đó là sự chung sức, đồng lòng của người dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Qua đó, đã chứng minh khát vọng vươn lên của người dân thành phố với niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, luôn “kề vai, sát cánh” cùng Đảng bộ, chính quyền, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương vì sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà thành phố cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển. Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội. Văn kiện còn là sự quan tâm trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương, vì vậy, chúng ta cần khách quan nhìn nhận, nói đúng, nói đủ sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

*

Bước vào Đại hội, thành phố chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, những khó khăn, thách thức này đã bộc lộ trước Đại hội Đảng bộ nên thành phố đã sớm chủ động nhận diện, kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có hiệu quả; qua đó, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho thời gian tới để đề ra các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế thành phố. Thành phố cũng có những thuận lợi cơ bản, đó là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và sắp đến đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đây được xem là những công cụ, định hướng quan trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiệm kỳ này để tiếp thêm động lực, niềm tin, là bước tạo đà cho thành phố chúng ta phát triển trong thời gian tới.

Do đó, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội và các động lực phát triển mới, mỗi đại biểu dự Đại hội hôm nay cần ý thức sâu sắc vai trò của mình, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, để thấy hết những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXI đã đề ra; đồng thời, phân tích kỹ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ và thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến để hiến kế, đề xuất các giải pháp sát hợp với tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra.

Trước hết là thẳng thắn trao đổi, thảo luận một cách toàn diện, đa chiều vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung thảo luận, góp ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng “Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng”; tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và cần bám sát tình hình thực tiễn của thành phố; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 tạo thế và lực mới để đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn sinh động của thành phố, chúng ta cần nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận để có những góp ý thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, góp phần tham gia vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động và trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực để lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ; đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, đóng góp vào sự thành công chung Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm kiện toàn và chuyển giao, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn của thành phố trong tương lai.

          Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

 

(*) Tiêu đề do Ban biên tập đặt.