Thông báo mời thầu

16.04.2024
Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu thực hiện Dự án công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Thông báo mời thầu

Cụ thể, Dự án mời thầu 3 hạng mục: tham gia thực hiện tư vấn khảo sát, lập để cương và dự toán chi tiết công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT; tham gia thực hiện Thẩm định giá thiết bị cho công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT; tham gia thực hiện tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Kết nối mạng đô thị thành phố và đầu tư thiết bị CNTT.

Dưới đây là công văn mời thầu cụ thể cho các hạng mục: