Tiêu điểm

Đà Nẵng với việc phát triển đô thị bền vững
Không phải ngẫu nhiên mà chỉ 4 tháng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô ...
Quán triệt, triển khai các chuyên đề của hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Sáng 5-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị ...
Bác Hồ trong nguồn cảm hứng nghệ sĩ
Trước hết cần nhìn nhận Bác Hồ là một nhà sáng tạo nghệ thuật. Từ năm1920 để kiếm sống và hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc bắt đầu làm nghề ảnh. ...
Văn nghệ sĩ Đà Nẵng đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố
Bản thân từng văn nghệ sĩ và cả đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố chủ yếu thông qua các thành ...
Đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên địa bàn thành phố
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gửi công văn số 1215-CV/BTGTU ngày 19/9/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm ...
Hình tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật
Ngày 5/6/1911 là ngày đi vào lịch sử của Việt Nam, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày dân tộc Việt Nam vốn đang chìm trong bóng đêm nô ...
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền
Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. ...
Quy định mới về hỗ trợ tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, Kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết số 43/ 2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 Quy định chế độ hỗ ...
Tinh thần nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, nêu rõ mục đích, phương châm, khẩu hiệu thi đua và tin tưởng: “Với tinh thần quật ...
Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Sau hơn 35 năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định rõ năng lực và bản lĩnh của ...
Khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối
Sáng ngày 09/7/2022, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ...
Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có bài ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh từ điểm nhìn đời sống văn hóa nghệ thuật và nghệ thuật dân tộc
Trong vực văn hoá, văn nghệ, cánh đồng đổi mới đã thu lượm được những hoa trái đầu mùa. ...
Một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng tổ chức Hội ở địa phương
Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X vừa được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 11-12/6/2022. Tại Hội nghị, các đại ...
Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X
Trong hai ngày 11-12/6/2022, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam khóa X tổ chức Hội nghị mở rộng tại Khách sạn Saigontourane ...
Giải thưởng Dế mèn: Kích hoạt, khích lệ khát vọng sáng tác cho trẻ thơ
Giải thưởng Dế mèn năm nay bội thu sáng tác văn học của các tác giả ở nhiều độ tuổi, trong đó có cả các tác giả trong nước và nước ngoài. ...
Kiểm soát chặt chẽ kịch bản phim nước ngoài quay ở Việt Nam
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, để có thể sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải cung cấp kịch bản phim ...
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành ...