Hồ Chí Minh – Thơ Prekimala Mak (Dân tộc Châu Ro)

30.03.2012

Khi viết tới Hồ Chí Minh
Người Ê-đê, người Xê-đăng, người Châu-Ro,
người Gia-rai, người Ba-na…

Không dùng bút, dùng giấy, dùng mực

Mà rủ nhau vô rừng đào cây xachk-lang

Về mài thay bút, thay mực

Đời trước, đời sau chuyền nhau viết mãi

Viết về Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh – Thơ Prekimala Mak (Dân tộc Châu Ro)

Hồ Chí Minh, Người là con sông lớn

Người là mặt trời

Người là mặt trăng.

Mùa lạnh nhắc tới Hồ Chí Minh

Cái bụng ấm

Mùa nắng nhắc tới Hồ Chí Minh

mây thêu mặt trời hồng

Mùa thu nhắc tới Hồ Chí Minh

mây lắng, trời trong.

Mùa xuân nhắc tới Hồ Chí Minh

Cây cỏ đơm nhựa, trổ bông.

Nói tới Hồ Chí Minh

Người Chàm, người H"rê, người Mơ-nông…

Không có lời nói nổi với lòng mình

Chỉ biết gói trong cái bụng.

Khi hát ca ngợi Hồ Chí Minh

Người Thượng mình chưa có bài ca để hát.

Chưa có đàn để đệm

Phải mượn:

Gió thổi lá cây to, cây nhỏ

Chim đrao, chim kơ-tia, chim nhông.

Nhờ sông bé, sông to

Nhờ rẫy lúa, nhờ thác cao

Nhờ sóng vỗ mạn đò…

Đất nước mình

Nhiều cây cao, cây thấp

Nhiều cây to, cây nhỏ

Nhiều sông dài, biển rộng…

Chẳng có sông núi, cây nào lớn bằng Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh

Ôi! Người đó thiệt tình lớn quá!

Người là đất nước dạt dào bất diệt,

Người là gang, là thép

Đôi mắt Người hào quang rất đẹp

Người,

hải đăng của con tàu mặt biển

Người,

niềm tin hy vọng

và sự sang giàu của đồng bào

Thượng chúng tôi…