Thở - Thơ Trần Tuấn

04.03.2016

con đường nặng dần

lên từng bước chân tôi gánh

trong bóng đêm băng rã

sửa soạn cho một kết thúc hồ nghi

hơi thở tôi

lay động chuỗi tràng hạt mù u xâu vòng trái đất 

Thở - Thơ Trần Tuấn

chép vào mỗi phiến lá bản chúc thư hơi nước

xuyên qua cơn bão từ cuối cùng địa cầu

đang dậy lên từ đôi mắt

lặng im của đứa bé

nơi thị trấn Rằng Thì Là Mà

một lỗ đen đang hút lấy toàn bộ hơi thở tôi

tôi đã chuyển sang thở bằng ý nghĩ

 

T.T