Thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học

05.06.2023
P.V
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2023.

Thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học

Theo đó, thể loại dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (ảnh bộ có tối đa 8 ảnh và coi như là một tác phẩm dự thi) có nội dung phản ánh sự phong phú, đa dạng nét đẹp đặc trưng về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng; sự tương tác hài hòa giữa con người với thiên nhiên; sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa và khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân; các hoạt động, sự kiện, mô hình thể hiện những thành tựu, đóng góp và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến trước thời điểm kết thúc nhận tác phẩm dự thi của cuộc thi này.

Mỗi tác giả gửi không quá 15 tác phẩm tham dự. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 5-6 đến ngày 15-8-2023.