Thể lệ Cuộc thi Thơ, Văn xuôi "Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình"

11.03.2024
P.V
Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình tổ chức Cuộc thi Thơ, Văn xuôi (Truyện ngắn, Truyện ký, Bút ký văn học) với chủ đề “Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình”.

Thể lệ Cuộc thi Thơ, Văn xuôi "Di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình"

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi.

Đề tài dự thi: là các hoạt động gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước và trong thời kỳ hội nhập; các giá trị văn hóa, truyền thống, những góc nhìn mới về di sản, văn hóa, đất và người Ninh Bình; Phản ánh, làm sâu sắc những nét riêng, đặc sắc về di sản văn hóa, đất và người Ninh Bình; Những tấm gương tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phát huy giá trị văn hóa, di sản, phẩm chất tốt đẹp của con người Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thể loại: Thơ (trữ tình, không nhận trường ca; Văn xuôi: truyện ngắn, truyện ký, bút ký văn học.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 30/9/2024.

Tác phẩm gửi về địa chỉ:Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, số 2, ngõ 48, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đồng thời gửi file word qua Email: tcvanngheninhbinh@gmail.com

Ban Tổ chức sẽ trao giải trong quý IV năm 2024.

Xem thông tin chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây: https://vannghe.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/2024/th%C3%B4ng_b%C3%A1o/cuoc_thi_tho_van_xuoi_0001.pdf