Thể lệ Cuộc thi thơ “Quê hương tôi”

04.08.2015

Thể lệ Cuộc thi thơ “Quê hương tôi”

Cuộc thi do TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGÀY NAY ONLINE tổ chức với chủ đề ngợi ca vẻ đẹp quê hương và con người Việt Nam, khuyến khích các cây bút sáng tác và phát hiện những giương mặt thơ có triển vọng. Cuộc thi thơ "Ọuê hương tôi” sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 7 năm 2015 đến ngày 19 tháng 10 năm 2015 và trao giải vào tháng 11 năm 2015
1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:

-   Nội dung viết về quê hương và con người: quê hương, con người trong đấu tranh và quê hương, con người trong thời kỳ đổi mới... Những gương lao động tiến tiến trong thời kỳ đổi mới. Ưu tiên những sáng tác viết về làng nghề Việt Nam, những nghệ nhân đất Việt. Ban tổ chức chấp nhận mọi thể loại thơ (trường ca, hò, vè..)

2. NHỮNG QUY ĐỊNH:

Đối tượng dự thi: Là người Việt Nam hiện đang sổng trong và ngoài nước (Thành viên Ban tồ chức, Ban giám khảo không được tham gia cuộc thi).

Thể loại: Những sáng tác được viết bằng Thơ có độ dài không quá 40 dòng, chưa được công bố trẻn các phương tiện thông tin đại chúng. Không hạn chế về số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trong một mặt giấy khổ A4. Ghi rõ họ tên tác giả, bút danh, địa chỉ liên hệ. điện thoại, Emai! (nếu có).

3. THỜI GIAN:

Nhận tác phẩm từ ngày 19/7/2015 đến hết ngày 19/10/2015.

Công bố kết quả, tổng kết và trao giải vào dịp 20 tháng 11 năm 2015

4. GIẢI THƯỞNG:

Có 4 bộ giải chia đều cho 02 chú đề (Quê hương trong chiến tranh và trong thời kỳ đổi mới; Con người trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới)

-   04 giải nhất cho 4 bộ giải, mỗi giải trị giá 12.000.000đ

-   12 giải nhì cho 4 bộ giải, mỗi giải trị giá 8.000.000đ

-   20 giải ba, cho 4 bộ giải, mỗi giải trị giá 5.000.000đ

-   28 giải khuyến khich cho 4 bộ giải, mỗi giải trị giá 3.000.000đ

Tống giải thưởng cuộc thi lả 54 giải. Kinh phí cho 54 giải thưởng là 328.000.000đ (Ba trăm hai mươi tám triệu đồng)

Giải thưởng gồm: giấy chứng nhận cùa Tổng biên lập TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGÀY NAY ONLINE, tiền mặt, hoa và quà tặng...

Những sáng tác được lọt qua vòng sơ tuyển sẽ được Ban tổ chức in thành sách và được bán với giá 280.000đ cuốn. Hội đồng giải thưởng cuộc thi cùng sẽ tôn vinh tác phẩm cho những sáng tác có đủ điều kiện theo tiêu chí cùa Ban tố chức nhằm khuyến khích các cây bút sáng tác và là món quà lưu niệm giá trị.

5. ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI:

-  Thư điện tử: (quehuongtoi.cuocthi@gmail.com)

-  Đường bưu điện: TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGÀY NAY ONLINE

Phòng 611 Tòa nhả 17 T 10 Đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 04.85872468 - 0967499099