Thể lệ Cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

15.09.2023
P.V
Căn cứ Kế hoạch số 98-KH/BTGTU ngày 14/8/2023 về tổ chức giới thiệu, triển khai đợt tuyên truyền sâu rộng và phát động cuộc thi thiết kế, xây dựng nội dung tuyên truyền hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 99-KH/BTGTU ngày 14/8/2023 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về tổ chức cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Thể lệ Cuộc thi thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung dự thi

Tác giả, nhóm tác giả lựa chọn hình thức thi infographic, xây dựng video, clip từ nội dung 02 tập tài liệu về “Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và thành phố Đà Nẵng” và “Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực biên soạn, in ấn và phát hành vừa qua.

* Ghi chú: Tập trung làm nổi bật các nội dung của 02 tập tài liệu.

(Đính kèm theo nội dung 02 file hai tập tài liệu)

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

Tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi có thể lựa chọn một trong hai hình thức (hoặc cả hai hình thức) sau: 

1. Theo hình thức thiết kế inforgraphic

- Đặt tiêu đề cho tác phẩm; không giới hạn số trang thể hiện; có bố cục cân đối và độ phân giải hợp lý; file ảnh định dạng jpg/jpeg, có độ phân giải ít nhất 1.920x1.080 pixels; thiết kế hiện đại, có màu sắc tương thích, hình khối phù hợp; in, đóng tập 1 mặt trên giấy A4; ngôn ngữ: Tiếng Việt.

- Tác phẩm thiết kế inforgraphic đạt giải cao sẽ đảm bảo các điều kiện mở rộng (tính thẩm mỹ, ý tưởng thể hiện sáng tạo, nội dung ngắn gọn, súc tích).

2. Theo hình thức xây dựng video clip

- Video clip có thời lượng từ 3 - 7 phút; định dạng mp4; độ phân giải Full HD 1080p (1920x1080mpl); khuyến khích các video có độ phân giải cao (4k); video clip có thể có phụ đề; có thể sử dụng đồ họa minh họa và các hiệu ứng kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh.

- Bắt buộc đặt tiêu đề cho tác phẩm. Có thể xây dựng tác phẩm theo hướng phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, hỏi - đáp, clip giới thiệu 02 tập tài liệu.... Có thể sử dụng các tư liệu liên quan chủ đề. Ngôn ngữ Tiếng Việt.

- Tác giả, nhóm tác giả phải kèm theo lời thuyết minh hoặc giới thiệu do chính tác giả/nhóm tác giả thực hiện trong video clip.

3. Sử dụng bài dự thi

 Ban Tổ chức Cuộc thi (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) được sở hữu bản quyền tác phẩm đạt giải, đăng trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, trang Fanpage “Đà Nẵng tươi đẹp” và các kênh truyền thông hợp pháp khác.

III. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM, TÁC GIẢ

1. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm tự sáng tác, thiết kế; không được sao chép hoặc mô phỏng ý tưởng của tác giả khác.

- Tác phẩm dự thi sẽ thuộc toàn quyền sử dụng của Ban Tổ chức và Ban Tổ chức được phép sử dụng tác phẩm đã dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền và không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan đến bản quyền. Nếu phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp bản quyền sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Yêu cầu về tác giả/nhóm tác giả dự thi

- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, việc tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm tham gia thi coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

- Tác giả/nhóm tác giả phải cung cấp file ảnh gốc đối với inforgraphic và video clip cho Ban Tổ chức để sử dụng làm tư liệu (ghi rõ tên tác phẩm, tên tác giả/ nhóm tác giải dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).    

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả/nhóm tác giả.

IV. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NHẬN BÀI THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Thời gian phát động: Ngày 08/9/2023 (Thứ Sáu)

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2023 (Thứ Sáu).

- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 03/11/2023 (Thứ Sáu).

2. Cách thức nộp bài thi

- Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành uỷ (thông qua phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản) số 98 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Tác phẩm dự thi nộp về Ban Tổ chức như sau:

 + Gửi qua địa chỉ gmail: cuocthituyentruyenpctntc@gmail.com. Link phải ở chế độ công khai, chia sẻ, đảm bảo giám khảo có thể tải về để chấm chọn. Sản phẩm dự thi không tải được hoặc bị lỗi sẽ không được chấm.

+ Gửi bản in màu đối với tác phẩm infographic; đĩa DVD đối với tác phẩm video clip (kèm theo lời thuyết minh bằng bản giấy).

- Người nhận:

+ Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Chuyên viên phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; ĐT: 0905.881.484.  

+ Đồng chí Nguyễn Văn  Tấn, Chuyên viên phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; ĐT: 0905.917.983.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân (22 giải)

1.1 Đối với tác phẩm thiết kế dưới dạng inforgraphic

- 01 giải Nhất, 02 giải Nhì,  03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.                     

1.2. Đối với tác phẩm video clip

- 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.                     

2. Giải tập thể cho các địa phương, đơn vị có số lượng tham gia nhiều và đạt giải cao (6 giải)

- 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.                  

* Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng và tiền thưởng theo quy định.

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Bộ phận biên soạn 02 tập tài liệu không được tham gia thi.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá các tác phẩm dự thi.