Thể lệ Cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh

02.04.2018

Thể lệ Cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh

Mục đích, yêu cầu của cuộc thi là thiết kế vật phẩm lưu niệm làm quà tặng phục vụ công tác đối nội, đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương, con người Tây Ninh năng động, thân thiện, mến khách.

Các vật phẩm lưu niệm phải thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa; thể hiện thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh; sử dụng trên nhiều chất liệu khác nhau…

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

- Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể gửi nhiều thiết kế vật phẩm lưu niệm, không hạn chế số lượng.

II. SẢN PHẨM DỰ THI

1. Hình thức

- Vật phẩm được thiết kế, chế tác, sản xuất hoàn chỉnh để làm quà lưu niệm, quà tặng mang ý nghĩa và thể hiện rõ nội dung.

- Vật phẩm dự thi có thể là một sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập.

- Kích thước vật phẩm tùy thuộc vào ý tưởng của tác giả, đảm bảo ý nghĩa và tính chất vật phẩm lưu niệm.

- Vật phẩm đảm bảo các điều kiện: dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay và an toàn cho sức khỏe.

- Vật phẩm dự thi phải là những vật phẩm không tranh chấp tác quyền.

2. Nội dung

Các tác phẩm dự thi phải khái quát, cô đọng được những nét đặc trưng nhất (riêng có) về quê hương con người Tây Ninh; có tính sáng tạo và tính nghệ thuật cao.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ TIẾP NHẬN TIẾP NHẬN

1. Thời gian

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ 15.10.2017 đến 30.6.2018.

- Thời gian chấm sơ khảo: từ 10.7.2018 đến 20.7.2018.

- Thời gian trưng bày lấy ý kiến nhân dân: từ 25.7.2018 đến 25.8.2018.

- Thời gian chung khảo và trao giải: từ 2.9.2018 đến 30.9.2018.

2. Địa điểm tiếp nhận

Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, địa chỉ: số 139A, Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh (số điện thoại 0276.3818157).

3. Hồ sơ tiếp nhận

Các tác giả gửi hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Sản phẩm hoàn chỉnh;

- Bản thuyết minh sản phẩm bao gồm: hình ảnh sản phẩm (ảnh in trên giấy và file ảnh), tên gọi sản phẩm, đặc điểm ý nghĩa, nội dung thuyết minh sản phẩm, tính năng sử dụng của sản phẩm, chất liệu, kích cỡ, màu sắc của sản phẩm…

- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả);

- Sản phẩm dự thi phải được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ: “Sản phẩm dự thi Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” và gửi đến Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Các tài liệu kèm theo sản phẩm được đựng trong một phong bì riêng (do người dự thi chuẩn bị).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VÀ TÁC QUYỀN

1. Cơ cấu giải thưởng

Các tổ chức, cá nhân đạt giải sẽ nhận giải thưởng của Ban Tổ chức gồm: Tiền thưởng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giải nhất: 01 giải nhất 50.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giải nhì: 02 giải nhì, mỗi giải 20.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giải ba: 03 giải ba, mỗi giải 15.000.000 đồng, giấy chứng nhận và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giải khuyến khích: 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2.000.000 đồng, giấy chứng nhận.

2. Tác quyền

Bản quyền thiết kế sản phẩm đạt giải thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, không mang tính chất thương mại.

Để cuộc thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh đạt kết quả, Ban Tổ chức rất mong đón nhận sự nhiệt tình tham gia của các tác giả.

V. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ, THUYẾT MINH

BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM

Dự thi thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh

1Đơn vị/người dự thi:.......................................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc:...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số điện thoại:....................................................................................................................................

2. Sản phẩm dự thi:............................................................................................................................

- Tên gọi:……………………………………………......................................................................................

……………………………………..............................................................................................................

- Chất liệu sử dụng chính:.....................................................................................................................

- Kích cỡ:.............................................................................................................................................

- Màu sắc:............................................................................................................................................

- Thời gian chế tác:...............................................................................................................................

- Giá thành ước tính:.............................................................................................................................

- Giá trị sử dụng...................................................................................................................................

- Ý tưởng sáng tác và ý nghĩa sản phẩm:..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

Người dự thi

(Ký tên, đóng dấu)

 

***

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh”

 

1. Tên cá nhân đăng ký dự thi:..............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................................

3. Số chứng minh nhân dân:.......................................................... Nơi cấp...........................................

4. Nơi ở hoặc nơi công tác:..................................................................................................................

5. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................

6. Điện thoại:........................................................................................................................................

7. Tên sản phẩm dự thi:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Loại hình đăng ký dự thi:

- Sản phẩm lưu niệm du lịch :

- Sản phẩm lưu niệm quà tặng :

Tôi cam đoan sản phẩm lưu niệm là do tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

                                                            ……………, ngày…….tháng……..năm 201..

                                                                                    Người đăng ký dự thi

                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ VẬT PHẨM LƯU NIỆM CỦA TỈNH TÂY NINH