Cuộc thi thiết kế Áp phích và vẽ Tranh kỹ thuật số toàn cầu, chủ đề "Ý tưởng của tôi về Ấn Độ"

01.09.2021
Minh Toàn
Với chủ đề “Ý tưởng của tôi về Ấn Độ", Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ tổ chức Cuộc thi thiết kế Áp phích và vẽ Tranh kỹ thuật số toàn cầu

Cuộc thi thiết kế Áp phích và vẽ Tranh kỹ thuật số toàn cầu, chủ đề "Ý tưởng của tôi về Ấn Độ"

 "Amrit Mahotsav" là một sáng kiến của Chính phủ Ấn Độ nhằm hướng đến kỷ niệm 75 năm tiến trình phát triển của đất nước Ấn Độ cũng như lịch sử vẻ vang của con người, văn hóa và thành tựu của đất nước này. Lễ kỷ niệm là hiện thân của tất cả những gì tiến bộ về bản sắc văn hóa xã hội, chính trị và kinh tế của Ấn Độ. Năm khía cạnh trụ cột của lễ kỷ niệm được chia thành năm chủ đề nhỏ: Đấu tranh vì tự do, Ý tưởng 75 năm, Thành tựu 75 năm, Hành động 75 năm và Quyết tâm 75 năm.

 Trong Cuộc thi thiết kế Áp phích và vẽ Tranh này, Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ kêu gọi sự tham gia thể hiện những ý tưởng nghệ thuật về chủ đề “Ý niệm của tôi về Ấn Độ”. Với chủ đề này, các bạn có thể thể hiện cách bạn hình dung về Ấn Độ của ngày hôm qua, ngày nay và cách Ấn Độ sẽ hợp nhất từ sự kết hợp của truyền thống, sự kế thừa cùng với triển vọng của công nghệ khoa học hiện đại.

 * Hướng dẫn nộp bài dự thi:

- Bước 1: Truy cập vào trang web của cuộc thi https://iccr.gov.in/Iccr4Art/index.php

- Bước 2: Đăng ký tham gia bằng cách nhấp vào nút “Registration Now” (Đăng ký ngay) \ Register an Account (Đăng ký tài khoản)\ Điền đầy đủ thông tin cần thiết.

- Bước 3: Sáng tạo tác phẩm của mình với chủ đề “Ý tưởng của tôi về Ấn Độ”.

- Bước 4: Đăng tải tác phẩm của bạn lên trang web.

Tham gia cuộc thi ngay bây giờ để có cơ hội giành được những giải thưởng hấp dẫn.