Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình Tượng đài chiến tích Gò Hà

14.03.2016Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình Tượng đài chiến tích Gò Hà