Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

12.06.2017
Sở VHTTDL và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 1017/KHPH-SVHTTDL-LHHVH về việc phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018). 

Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng