​Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

07.12.2022
P.V
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 6/12/2022 thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 (Hội đồng).

​Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bà Trịnh Thị Thủy - TS. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Huy Giang - TS. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Phạm Quang Tùng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Bạch Đằng - Thiếu tướng.TS. Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Hồng Quân - PGS.TS. Nhạc sĩ. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - PGS.TS. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; ông Phạm Anh Phương - TS.NSND. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; ông Nguyễn Đức Trịnh - Thiếu tướng, Nhạc sĩ. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Trịnh Thị Mùi (Thúy Mùi) - NSND. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; ông Ngô Văn Thành - GS.TS.NSND. Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Quang Vinh - NSND. Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Giang Mạnh Hà - NSND. Đạo diễn, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Nai; ông Hà Thế Dũng - NSND. Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Múa Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trung Hiếu - NSND. Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; ông Đỗ Thanh Hải - NSƯT. Đạo diễn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; bà Dương Cẩm Thúy - Nhà Biên kịch, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc.

Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.