Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII tổ chức vào quý IV-2024

12.01.2024
PV
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 10-1-2024, về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII trong 5 ngày, vào quý IV-2024.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII tổ chức vào quý IV-2024

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI diễn ra năm 2022. Ảnh minh họa

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội từ năm 2010. Qua 6 lần tổ chức, sự kiện này là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế.

Đây cũng là sự kiện tôn vinh tài năng của những người làm điện ảnh, đồng thời, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII tiếp tục tổ chức tại Hà Nội, do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn; xây dựng đề án tổ chức, điều lệ liên hoan phim; lập dự toán kinh phí tổ chức sự kiện.Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Cục Điện ảnh.