Thăm trường - Thơ Lê Văn Hiểu

18.11.2013
..

Mùa đông lùa hơi lạnh thiếu ăn

Chuyền tay nhau từng trang sách nhỏ

Học toán? - Để hình thành nhân cách

Học văn? - Sinh ra là nợ với đời

 

Ngôi trường mình đã hun đúc nên xanh

...

Thăm trường - Thơ Lê Văn Hiểu

Tặng lớp 12A  yêu thương

 

Đánh mất tuổi thơ mình ở đâu?

Để mùa thu mãi không còn trinh vẹn

Trong vạn nẻo đường đời nhớ bạn

Mùi phố phường không giấu được hương quê…

 

Vĩnh Điện xốn xang của ngày tập yêu

Viết vội tên em lên bàn, lên ghế

Chỗ ngực em tì vẫn còn hơi nóng

Sợi tóc em rơi rối cả kỳ hè

 

Mùa đông lùa hơi lạnh thiếu ăn

Chuyền tay nhau từng trang sách nhỏ

Học toán? - Để hình thành nhân cách

Học văn? - Sinh ra là nợ với đời

 

Ngôi trường mình đã hun đúc nên xanh

Má nói: nhà mình chỉ có khoai với sắn

Ba nói: làm trai phải có lòng yêu nước

Thầy nói: làm người không chỉ có trái tim

 

Đánh mất ở trường một nửa tuổi thơ…

Mót lúa, mót khoai, mót em, mót chữ…

                                                2011 – 2013

                                                     L.V.H