Thăm Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh

29.05.2013

Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng gồm 12 thành viên do NSNA Ông Văn Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Văn học-Nghệ thuật Tây Ninh vào sáng ngày 21/5/2013.

Thăm Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh

Ban lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật Tây Ninh đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Hội.

Nhà thơ  Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật Tây Ninh đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của Hội Tây Ninh với Đoàn. Trên tinh thần thân ái, hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà  Nẵng và Tây Ninh nhằm trao đổi kinh nghiệm  sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.

            Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật Tây Ninh.

            Trong thời gian ở Tây Ninh, Đoàn đã đi tham quan thực tế các di tích lịch sử, văn hóa để hiểu thêm về con người-vùng đất Tây Ninh.

            Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 

 

 

 

 

 

Văn Như