Tham gia Trại sáng tác mỹ thuật các tỉnh Nam Trung bộ

13.10.2011
Trại sáng tác mỹ thuật đã khai mạc vào sáng ngày 05/9/2011 tại Đà Lạt. Trại do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức dành cho các họa sĩ từng đạt giải thưởng mỹ thuật toàn quốc trong những năm qua.

Tham gia Trại sáng tác mỹ thuật các tỉnh Nam Trung bộ

Tham dự Trại gồm 15 họa sĩ ở các tỉnh Nam Trung bộ. Thành phố Đà Nẵng có họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố và họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố tham gia.

Tại Trại sáng tác mỹ thuật, các họa sĩ đã được bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sáng tác và hoàn chỉnh tác phẩm, đảm bảo chương trình, kế hoạch Trại đề ra. 

 

 

Bùi Dân