Tổ chức đi thực tế sáng tác tại các tỉnh duyên hải miền Trung

15.01.2024
P.V
Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác tại tỉnh duyên hải miền Trung (Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) từ ngày 10 – 16/01/2024.

Tổ chức đi thực tế sáng tác tại các tỉnh duyên hải miền Trung

Đoàn thực tế sáng tác tại tỉnh Bình Định.

Đoàn công tác gồm 20 hội viên là các nghệ sĩ nhiếp ảnh do NSNA Thân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố làm trưởng đoàn sẽ tác nghiệp tác 3 tỉnh duyên hải miền Trung (Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) với chủ đề phản ánh về đời sống, văn hóa, thiên nhiên và con người tại đây.

Chuyến thực tế sáng tác lần này nhằm chuẩn bị tác phẩm chất lượng tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 được tổ chức tại Đà Nẵng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hội viên của Hội thâm nhập thực tế và trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác ảnh nghệ thuật.