Tạp chí non nước tham gia hội báo xuân Tân Mão 2011

10.01.2012
Hội báo Xuân Tân Mão 2011 khai mạc vào sáng ngày 28/01 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Tham gia Hội báo xuân Tân Mão 2011 có 12 cơ quan báo đài ở địa phương và Trung ương: Báo Công an Đà Nẵng, Tạp chí Non Nước, Tạp chí Khoa học& Phát triển, CLB Nhà báo Nữ, CLB Ảnh Báo chí, Tạp chí Sinh hoạt Lý luận, Đài THVN tại miền Trung, Báo Quân khu V, Báo Người Lao Động, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Văn hóa, Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Tạp chí non nước tham gia hội báo xuân Tân Mão 2011

Tạp chí Non Nước tham gia Hội báo xuân với gian trưng bày các số Non Nước năm 2010 giới thiệu về nội dung và pa-nô giới thiệu về hình thức của tạp chí nhằm giao lưu với các cơ quan báo chí đồng thời góp phần làm phong phú thêm về diện mạo và quảng bá hoạt động báo chí của thành phố Đà Nẵng.

Hội báo Xuân Tân Mão 2011 diễn ra trong 03 ngày. Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho đơn vị báo chí trưng bày đẹp tại lễ bế mạc vào chiều ngày 30/01/2011.
 
Vân Như