NSNA Huỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp Hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

13.10.2020
Thạch Hà
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) đã diễn ra sáng 11/10 tại Hà Nội, NSNA Huỳnh Anh - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng được bầu vào Ban Chấp Hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Huỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp Hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 476/492 đại biểu được triệu tập, là các hội viên tiêu biểu, thay mặt 77 Chi hội cơ sở trên toàn quốc.

Đại hội tập trung vào 4 nội dung quan trọng. Thứ nhất là xem xét, góp ý, thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) của Hội. Những vấn đề lớn, những thuận lợi và thách thức đặt ra với sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam, đề cao tính chuyên nghiệp và vai trò của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong tiến trình phát triển để phục vụ đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) để thấy rõ những ưu, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động nhiếp ảnh, rút kinh nghiêm công tác cho thời gian tới đây.

Thứ ba, góp ý vào Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (sửa đổi) cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước và của Nhiếp ảnh Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý của Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thứ tư, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IX (2020-2025) để tiếp tục tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội.

Tại Đại hội, NSNA Huỳnh Văn Truyền - Ủy viên BCH Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Đà Nẵng cũng được trao bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019).

Đại Hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 thành viên gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Trần Thị Thu Đông, Lê Nguyễn, Hoàng Thạch Vân, Trần Phong, Nguyễn Hồng Nga, Hồ Sĩ Minh, Nguyễn Xuân Chính, Võ Duy Bằng, Hà Hữu Đức, Nguyễn Văn Thương, Vũ Mạnh Cường, Huỳnh Anh, Chu Thu Thảo; NSNA Trần Thị Thu Đông được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần " Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm", tiếp tục mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, khẳng định vị thế, vai trò của nhiếp ảnh Việt Nam đối với đất nước và hội nhập quốc tế.

T.H