Văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng đóng góp ý kiến xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật thành phố

25.02.2021
Minh Toàn
Theo thông tin từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, trong tháng 3/2021 Thường trực Thành ủy có buổi gặp mặt, trao đổi với trí thức, văn nghệ sĩ thành phố. Nhằm chuẩn bị nội dung cho buổi gặp mặt, chiều 24/2/2021, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp gồm Ban chấp hành Liên hiệp Hội, Chủ tịch các hội chuyên ngành: Nhà văn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Sân khấu, Nghệ sĩ Múa, Điện ảnh, Kiến trúc sư để nghe ý kiến đóng góp từ các hội chuyên ngành.

Văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng đóng góp ý kiến xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật thành phố

Ảnh Phạm Phùng

Với ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của thành phố, đại diện các hội chuyên ngành có nhiều ý kiến sâu sắc về văn học, nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Các ý kiến tập trung một số nội dung lớn như: Đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả, sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; Đưa nghệ thuật hát Tuồng, hát Bài chòi (loại hình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể) vào trong trường học, nhằm giúp cho thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận với nghệ thuật truyền thống của dân tộc; Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật pham vi toàn quốc, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương; Quan tâm đề nghệ thuật cộng đồng, đưa các tác phẩm âm nhạc, điêu khắc, mỹ thuật, múa, sân khấu… gắn với đời sống văn hóa của thành phố; Đà Nẵng là một thành phố lớn của miền Trung, do đó trong đề án, chương trình hoạt động văn học, nghệ thuật cần hướng đến tầm khu vực, tầm quốc gia, thậm chí có thể đăng cai các hoạt động nghệ thuật quốc tế tại Đà Nẵng; Xây dựng đề án phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận các loại hình nghệ thuật truyền thống giai đoạn 2020 – 2025…

Các ý kiến đóng góp trên đây, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố tổng hợp báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo thành phố, đồng thời các văn nghệ sĩ sẽ trao đổi trực tiếp tại buổi gặp mặt giữa Thường trực Thành ủy và văn nghệ sĩ thành phố trong thời gian tới.

M.T