Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe

07.06.2021
Minh Khuê
Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe (Bút danh: Cẩm Lệ) Sinh ngày 23/10/1953 Tại Phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Đại học sư phạm. Làm việc tại: Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Nay đã nghỉ hưu. Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng 2 nhiệm kỳ: 2007 – 2013 & 2014 – 2018

Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe

Với đam mê và tâm huyết với văn hóa văn nghệ dân gian, ông đã ngược xuôi sưu tầm, biên soạn được hơn 16 công trình nghiên cứu ở nhiều thể loại như: văn học dân gian, văn hóa dân gian, địa danh góp phần lưu giữ những nét phong tục, tập quán của xứ Quảng. Ông cho rằng: "Văn hóa văn nghệ dân gian là tri thức tự biểu hiện của người dân lao động về họ, mà tôi cũng là người dân lao động nên tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian là tìm hiểu chính mình".

Công trình tiêu biểu: Tết xứ Quảng (2005), Tập tục xứ Quảng theo vòng đời (2006), Văn hóa dân gian Hòa Vang (2008), Tập tục lễ hội đất Quảng (Chủ biên, 2009); Nghề và làng nghề đất Quảng (Chủ biên, 2010), Nét đặc sắc trong văn hóa làng Phước Thuận (2010), Địa chí dân gian làng Phong Lệ (2010), Văn hóa dân gian Hòa Vang (2012), Ẩm thực đất Quảng (Chủ biên 2011), Địa danh thành phố Đà Nẵng (4 tập), Vè xứ Quảng & Chú giải (2016), Địa danh Quảng Nam xưa và nay (2020)….và hơn 14 công trình viết chung với các tác giả khác.

Các giải thưởng đã đã đạt được:

 - Giải Khuyến khích của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam 2011 với tác phẩm Tết xứ Quảng.

Gải Khuyến khích của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2010 và Giải A của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2010 với tác phẩm Tập tục xứ Quảng theo một vòng đời.

-Giải Ba B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2009 với tác phẩm Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận.

Giải A của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng, năm 2011 Giải C, giải 5 năm Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 3, 2015 với tác phẩm Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ.

- Giải B, giải 5 năm văn học, nghệ thuật của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2011, Giải Nhì B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2009 với tác phẩm Văn hóa dân gian Hòa Vang.

Giải Ba B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2012, Giải A của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng, năm 2011 với tác phẩm Địa danh thành phố Đà Nẵng (tập 1, 2, 3,4).

Giải Ba B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2010 với tác phẩm Văn học dân gian Điện Bàn (viết chung với Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu).

- Giải B, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, 2007; Tặng thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2007 với tác phẩm Văn hóa xứ Quảng – một góc nhìn (viết chung với Hồ Tấn Tuấn, Lưu Ạnh Rô).

- Giải Xuất sắc của Ban chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2010 với tác phẩm Bác Hồ trong ca dao, hò, vè Đà Nẵng.

- Giải Nhì B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, năm 2020 với tác phẩm Văn hóa dân gian Cơ Tu, truyền thống, biến đổi và năng lực thích ứng.


Các hình thức khen thưởng khác:

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa của Bộ VHTT&DL; 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam

 Một số bìa tác phẩm đã xuất bản: