Nhà nghiên cứu, Nhạc sĩ Văn Thu Bích

20.07.2021
Thùy An
Nhà nghiên cứu, Nhạc sĩ Văn Thu Bích sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, kết nạp Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1993; Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 1995. Nhạc sĩ Văn Thu Bích từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2013 - 2018); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2013- 2018); hiện là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng.

Nhà nghiên cứu, Nhạc sĩ  Văn Thu Bích

Nhạc sĩ  Văn Thu Bích tốt nghiệp khoa Lý luận âm nhạc tại trường Quốc gia Âm nhac Huế năm 1982 và Thạc sĩ Văn hóa học Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt Nam tại Hà Nội năm 1994.  Nhạc sĩ  Văn Thu Bích có hơn 30 năm làm công việc quản lý văn hóa. Từ năm 1982 - 2008 làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng; 2008 - 2013: Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghỉ hưu, từ 2013- 2018, Nhạc sĩ Văn Thu Bích làm Trưởng đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tại TP Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:

Âm nhạc trong nghi lễ của người Chăm Bà la môn, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc - Hà Nội, 2004

- Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc - Hà Nội, 2010

- Âm nhạc dân gian vùng biển Đà Nẵng Nhà Xuất bản Đà Nẵng, 2021.

Sách viết chung:

- Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng, 2018, Nhà xuất bản Đà Nẵng.

- Văn hóa dân gian Cơ tu thành phố Đà Nẵng, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng, 2019, Nhà xuất bản Đà Nẵng.

 

Chia sẻ về quá trình tham gia hoạt động nghiên cứu về âm nhạc, văn hóa dân gian, nhạc sĩ Văn Thu Bích cho biết: Đã hơn một phần tư thế kỷ qua, sau khi tốt nghiệp khoa lý luận âm nhạc tại Huế và Hà Nội, về công tác tại ngành văn hóa tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tôi đã theo chân các bậc tiền bối, lão làng sưu tầm nghiên cứu, say mê tìm kiếm vốn văn nghệ dân gian còn sót lại trong nhân dân. Từ những góp nhặt, nghiên cứu đó, tôi đã lần lượt cho ra đời ba cuốn sách nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Chăm và di sản âm nhạc dân gian của người Kinh cũng như các tộc người thiểu sổ khác sinh sống trên vùng đất xứ Quảng, giàu truyền thống văn hóa.

Hiện nay trong hệ thống thư viện toàn quốc và các tủ sách riêng của nhiều người trong giới văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo đã lưu giữ các cuốn sách được hình thành từ các công trình nghiên cứu đầy tâm huyết và khá công phu suốt dặm dài hoạt động âm nhạc của cô. Đó là Âm nhạc trong nghi lễ của người Chăm Bà la môn, Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng do Quỹ Thụy Điển-Việt Nam phát triển văn hóa tài trợ, Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành và mới đây trình làng công trình Âm nhạc dân gian vùng biển Đà Nẵng do Nhà Xuất bản Đà Nẵng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tài trợ phát hành đầu năm 2021.

Song song với các công trình được hoàn thành, nhạc sĩ cũng thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, gửi bài đăng tải trên các báo, tạp chí chuyên ngành của trung ương và địa phương. Chính vì thế, nhạc sỹ Văn Thu Bích đã nhận được nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Hội Âm nhạc và Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng. Trong nhiều năm gần đây, nhạc sĩ luôn nhận được giải thưởng thể loại báo chí của Hội Nhạc sỹ Việt Nam về các bài viết lý luận phê bình âm nhạc, đặc biệt là giải của Hội đồng lý luận Trung ương.        

 Các giải thưởng:

- Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 2004. Sách Âm nhạc nghi lễ người Chăm Bàlamôn, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc– Hà Nội, 2004

- Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 2010. Sách Âm nhạc Chăm - những giá trị đặc trưng, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc– Hà Nội, 2010

- Giải thưởng Lý luận phê bình VHNT do Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2018.

- Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng về các bài lý luận phê bình âm nhạc dân gian và đương đại đăng trên báo chí Trung ương và địa phương vào các năm 2017, 2018, 2019, 2020.

- Giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng về các công trình nghiên cứu âm nhạc vào các năm 2016, 2017.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp âm nhạc VN do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng năm 2017.

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian VN do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng năm 2015.

- Kỷ niệm chương do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam trao tặng năm 2018.

 

Cho đến nay Nhạc sĩ Văn Thu Bích vẫn hăng say trong các hoạt động nghiên cứu âm nhạc dân gian, chịu khó đi về các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Đà Nẵng và một số tỉnh Nam Trung Bộ để sưu tầm, góp nhặt từng câu hát, từng làn điệu dân gian mộc mạc mà thấm đượm ân tình và giàu tính nhân văn của người dân nước Việt, góp phần làm cho vốn âm nhạc dân tộc của đất nước được lưu giữ, đồng thời trao truyền ngọn lửa say mê cho thế hệ tiếp nối để bản sắc văn hóa dân tộc không bị mai một và biến mất trong tương lai.

T.A