Nhà nghiên cứu Lê Duy Anh

10.06.2022
P.V
Nhà nghiên cứu Lê Duy Anh sinh ngày 01 tháng 01 năm 1938. Bút danh: Duy Anh, Anh Duy, Văn Anh, Lê Anh, Thanh Duy. Hiện đang sinh sống quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ông là hội viên Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học Văn nghệ dân gian Đà Nẵng.

Nhà nghiên cứu Lê Duy Anh

Tác phẩm đã xuất bản:

1. Sự nghiệp Lê Thánh Tông & Lê tộc Quảng Nam - Đà Nẵng (Lê Duy Anh - Phạm Ngô Minh, Nxb Đà Nẵng, 1999)

2. Nhân vật họ Lê trong lịch sử Việt Nam (Lê Duy Anh - Phạm Ngô Minh, Nxb Đà Nẵng, 2001)

3. Chí sĩ Lê Bá Trinh - Thân thế và sự nghiệp (Lê Duy Anh - Lê Hoàng Vinh, Nxb Đà Nẵng, 2002)

4. Tiểu luận đất Quảng - Văn hóa, Lịch sử (Lê Duy Anh, Hội VHNT - 2002)

5. Lần giở lịch sử văn hóa miền Thuận Quảng (Lê Duy Anh - Lê Hoàng Vinh, Nxb Đà Nẵng, 2004)

6. Nữ lưu đất Việt (Lê Duy Anh - Lê Hoàng Vinh, Nxb Đà Nẵng, 2005)

7. Lịch sử Đà Nẵng 700 năm (1306 - 2006) (Lê Duy Anh - Lê Hoàng Vinh, Nxb Đà Nẵng, 2006)

8. Lễ hội và văn hóa dân gian đất Quảng (Lê Duy Anh, Nxb Quân đội Nhân dân, 2009)

9. Minh quân Lê Thánh Tông và triều thần ( Lê Duy Anh, Nxb QĐND Hà Nội, 2010). Tác giả được trao bằng Kỷ niệm chương nhân dịp Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội)

10. Danh thần Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn Thoại (Lê Duy Anh, Nxb Đồng Nai quý IV 2012)

11. Đà Nẵng - Văn tế Xưa và Nay (Lê Duy Anh, Nxb Đà Nẵng, 2015)

12. Tư liệu Hán Nôm làng Tân An (Tân Thái) (Lê Duy Anh, NXB Hội Nhà Văn, 2022)

 

 Tác phẩm viết chung cùng đồng nghiệp đã xuất bản

1. Văn hóa Quảng Nam - Những giá trị đặc trưng (Sở VHTT Quảng Nam xuất bản, 2002)

2. Văn hóa Quảng Nam (Sở VHTT Quảng Nam xuất bản, 2002)

3. Vai trò lịch sử dinh trấn Quảng Nam (Sở VHTT Quảng Nam xuất bản, 2002)

4. Lâm Quang Thự - Người con đất Quảng (Nxb Đà Nẵng, 2005)

5. Tập tục, Lễ hội đất Quảng (trọn bộ 5 tập), (Nxb Đà Nẵng, 2010), đạt giải Đồng sách hay của Hội đồng giải thưởng sách Việt Nam

6. Văn hóa dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng (Nxb Đà Nẵng, 2008)

7. Văn hóa dân gian Đà Nẵng - Cổ truyền và đương đại (Nxb Đà Nẵng, 2010)

8. Nghề và làng nghề truyền thống đất Quảng (Nxb Đà Nẵng, 2010)

Giải thưởng được trao tặng Kỷ niệm chương

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

Quan niệm về sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian

Văn hóa văn nghệ dân gian là cốt lõi của tinh thần dân tộc. Văn hóa truyền thống còn là dân tộc còn. Mỗi người trong chúng ta phải luôn tâm niệm và ý thức sưu tầm văn hóa văn nghệ nhằm phát huy và bảo tồn truyền thống tốt đẹp cho muôn đời sau.