Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE

09.09.2020

Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE

NNC Võ Văn Hòe sinh năm 1953, tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Là Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Đà Nẵng, Hội viên hội Nhà văn Đà Nẵng.

Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng từ năm 2008 - 2018. Hiện đang là chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian tại Đà Nẵng, Chủ tịch hội đồng Khoa học Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng.

Với đam mê và tâm huyết với văn hóa văn nghệ dân gian, ông đã ngược xuôi sưu tầm, biên soạn được hơn 16 công trình nghiên cứu ở nhiều thể loại như: văn học dân gian, văn hóa dân gian, địa danh góp phần lưu giữ những nét phong tục, tập quán của xứ Quảng. Ông cho rằng: "Văn hóa văn nghệ dân gian là tri thức tự biểu hiện của người dân lao động về họ, mà tôi cũng là người dân lao động nên tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian là tìm hiểu chính mình".

Công trình tiêu biểu: Tết xứ Quảng (2005), Tập tục xứ Quảng theo vòng đời (2006), Văn hóa dân gian Hòa Vang (2008), Tập tục lễ hội đất Quảng (Chủ biên, 2009); Nghề và làng nghề đất Quảng (Chủ biên, 2010), Nét đặc sắc trong văn hóa làng Phước Thuận (2010), Địa chí dân gian làng Phong Lệ (2010), Văn hóa dân gian Hòa Vang (2012), Ẩm thực đất Quảng (Chủ biên 2011), Địa danh thành phố Đà Nẵng (Tập 1 -2011; Tập 2 - 2015), Vè xứ Quảng & Chú giải (2016), Địa danh Quảng Nam xưa và nay (2020)….và hơn 14 công trình viết chung với các tác giả khác.

Giải thưởng:

Ngoài hàng chục giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng diễn ra hằng năm thì NNC Võ Văn Hòe còn giành được nhiều giải thưởng lớn như:

- Giải Khuyến khích của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

- Giải Đồng sách hay Việt Nam năm 2010 của Cục xuất bản.

- 2 Giải Nhì của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2007 và 2009.

- 2 Giải Nhì B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2009 và 2010.

- 4 Giải Ba B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2010, 2011, 2012, 2018

- 2 lần đạt giải A, B, C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm của thành phố Đà Nẵng (2011, 2016).

- 2 lần đạt giải A, C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Quảng Nam (2010, 2007).

Ông cũng đã được vinh danh các danh hiệu: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, 2 kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam,

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Minh Khuê