Ngựa giả, ngựa thật - Mai Hữu Phước

24.05.2019

Con nhỏ, ba làm ngựa giả

Con trèo con cưỡi con chơi

Lớn lên con phi ngựa thật

Con đi khắp bốn phương trời.

Ngựa giả, ngựa thật - Mai Hữu PhướcCái thời ríu ra ríu rít

Xa dần trong chốn bình yên

Ba mẹ chắp cho đôi cánh

Con bay ước mơ thần tiên.

 

Những lúc, ba ngồi một mình

Với bao nghĩ suy lẩn thẩn

Chao ôi, cái thời lận đận

Nhọc nhằn cũng lắm niềm vui.

 

Đông qua, xuân về chạm cửa

Ngựa ba nghe đã mệt rồi

Nhớ khi ba làm ngựa giả

Con trèo con cưỡi con chơi…

 

M.H.P