Mở lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng

20.08.2012
Hội nghệ sĩ múa phối hợp Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng cho các hạt nhân phong trào cơ sở ở các trường học, quận huyện, xã phường trong thành phố từ ngày 01/8 đến 18/8/2012. Lớp bồi dưỡng có 11 học viên được các Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Giáo dục-Đào tạo các quận huyện cử tham dự.

Mở lớp bồi dưỡng biên đạo múa quần chúng

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chủ đề, kết cấu kịch bản phân cảnh, hình tượng, động tác chủ đạo của một điệu múa ngắn và ngôn ngữ múa cơ bản của dân tộc Kinh, Chăm, Tây Nguyên.

Kết thúc lớp bồi dưỡng đã có nhiều kịch bản múa được hoàn thiện như Bầu và Bí của Bảo Trân, Chợ quê của Lan My, Cánh đồng tuổi thơ của Trương Thị Thủy, Hồn quê của Minh Huệ, Hoa dâng thầy của Yến Ly, Nét duyên của Mỹ Linh; những sáng tác múa mới như Ánh lửa nhà rông, Lời chiêng con nít cho trẻ mầm non; hát múa Tuổi thơ trên cánh đồng vàng,  và múa hát Đêm hội phố Hoài…Các sáng tác này đã được dàn dựng và biểu diễn báo cáo tại lễ tổng kết.

Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

                                                                                                                        Lê Uyên