Lễ tiếp nhận tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh

09.10.2011
Chiều ngày 09/9/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tiếp nhận tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng do gia đình hiến tặng cho thành phố. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng-Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng, Hội Mỹ thuật thành phố và gia đình cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh.

Lễ tiếp nhận tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh

452 bức tranh về đề tài lịch sử đấu tranh của quân dân đất Quảng và tình cảm của nhân dân Quảng Nam-Đà Nẵng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh đã được gia đình hiến tặng thành phố theo nguyện vọng của cố họa sĩ .

 

Ông Nguyễn Xuân Anh, đại diện lãnh đạo thành phố đã tặng hoa và số tiền 50.000.000 đồng hỗ trợ cho gia đình cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, đồng thời phát biểu chỉ đạo  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và quản lý tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh tại Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa thành phố, có kế hoạch chọn lọc trưng bày vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố.

 

 

Minh Nghi