Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X

08.12.2021
Minh Khuê
Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, do tình hình dịch bệnh ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, nên Hội quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X.

Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X

Các đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX chụp ảnh lưu niệm

Để triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn học giai đoạn 2020 – 2025, được sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng. Thời gian dự kiến ban đầu từ ngày 17 đến ngày 19.12.2021. Nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, nên Hội Nhà văn Việt Nam quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị đến thời điểm dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Thời gian cụ thể tổ chức Hội nghị sẽ được Hội Nhà văn Việt Nam thông báo sau.