Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 20 tại Đà Nẵng

30.07.2015

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 20 tại Đà Nẵng

 

     HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆTNAM

Số:  71 /TB-LHKV-NA

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

   Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015

                  

THÔNG BÁO

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN

Lần thứ 20 tại thành phố Đà Nẵng

 

Kính gửi:   - Tỉnh uỷ/Thành ủy;

                     - Uỷ ban Nhân dân;

                   - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/Thành ủy;

                   - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

                   - Hội Văn học Nghệ thuật;

                   Tỉnh/Thành phố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ mới.

- Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sự nhất trí của UBND tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong khu vực.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức “Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên lần thứ 20 năm 2015”

Các đơn vị tham gia Liên hoan gồm 10 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

I, ĐỀ TÀI:

1. Đề tài chính: Đất nước - Con người Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: Thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng… trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến, lễ hội truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Đề tài chuyên biệt: “Những dòng sông quê hương”. Nội dung ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên phong cảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, cuộc sống sinh hoạt gắn với các dòng sông trên địa bàn khu vực. Cần ghi rõ thông tin: tên sông, địa danh nơi chụp.

II, THỂ LỆ:

1, Đối tượng tham dự: Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.

2. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg, với độ phân giải 72 dpi. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 1200 pixel và tối đa 1800 pixel. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải file ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban tổ chức hoặc qua email, gửi CD/DVD qua bưu điện.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 08 ảnh màu hoặc đen trắng chung cho cả hai đề tài (mỗi ảnh chỉ được gửi ở 1 đề tài). Tác giả tham dự Liên hoan đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ đã nêu, chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.

3. Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong Khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên.

4. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đoạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan).

5. Sau khi chọn ảnh vào vòng triển lãm, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trên trang Web của Liên hoan và thông báo danh sách tác giả, tác phẩm được chọn tới tác giả cùng Hội Văn học Nghệ thuật các địa phương. Các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh mình. Các tỉnh tập hợp ảnh, kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Ban tổ chức - Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng theo thời gian quy định. (Ban tổ chức không nhận ảnh trực tiếp của từng tác giả).

III.TỔ CHỨC

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao các giải Đồng đội, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích; kèm theo tiền thưởng cho hệ thống giải chính (đề tài chuyên biệt không có tiền thưởng); Bằng chứng nhận triển lãm; cử Hội đồng giám khảo; tham gia cùng đơn vị đăng cai điều hành chấm ảnh, tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm, chủ trì tọa đàm nghiệp vụ.

- Tỉnh đăng cai thành lập Ban tổ chức (cử trưởng, phó ban và các thành viên), chủ trì các công việc tổ chức: địa điểm, nhận ảnh, chấm giải, tổ chức trưng bày và khai mạc triển lãm, cân đối hỗ trợ các khoản chi cho việc tổ chức Liên hoan, trả nhuận ảnh treo triển lãm (nếu có)…

- Trước khi Ban tổ chức bàn giao bộ ảnh đã được chọn triển lãm cho Hội đồng Giám khảo chấm giải, toàn bộ ảnh phải dán kín tên tác giả, gắn phiếu phía sau tác phẩm để ghi điểm…

- Tỉnh nào có nhu cầu triển lãm bộ ảnh này thì đăng ký với tỉnh đăng cai trong dịp khai mạc và chịu mọi chi phí vận chuyển nhận và trả ảnh.

- Các tỉnh đến dự Lễ trao giải và khai mạc triển lãm tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các thành viên trong đoàn suốt quá trình tham dự Liên hoan.

IV. THỜI GIAN:

- Nhận file ảnh: Từ ngày ra thông báo Thể lệ đến 17 giờ ngày 30/7/2015.

- Gửi trực tiếp tại trang: www.lhanamtrungbotaynguyen.com

- Gửi qua Email: goianh@lhanamtrungbotaynguyen.com

- Hoặc Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên gửi CD/DVD chứa file ảnh đúng kích cỡ, dung lượng của các tác giả thuộc tỉnh mình dự Liên hoan, kèm theo danh sách tác giả, đến địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Đà Nẵng

K54/10, Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng

- Chọn ảnh triển lãm: Từ ngày 3/8 đến ngày 6/8/2015.

- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng.

- Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 7/8/2015

Ban tổ chức sẽ công bố trên trang Web Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm, yêu cầu tác giả phóng cỡ 40 x 60 gửi về Ban tổ chức chuẩn bị cho việc chấm giải và triển lãm.

Hạn chót nhận ảnh: 17 giờ ngày 20/8/2015.

Địa chỉ nhận ảnh: Liên hiệp các Hội VHNT TP. Đà Nẵng

K54/10, Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng

- Chấm giải công khai: Ngày 26/8/2015 tại TP. Đà Nẵng

- Chấm ảnh cuộc thi marathon: Ngày 27/8/2015

- Trao giải, khai mạc và tọa đàm nghiệp vụ: Ngày 28/8/2015. 

V. GIẢI THƯỞNG:

1, Đối với tác phẩm thuộc đề tài chính:

+ Hội NSNAVN trao 01 HC Vàng, kèm theo:                     5.000.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 03 HC Bạc, kèm theo mỗi HC:          2.500.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 04 HC Đồng, kèm theo mỗi HC:       1.500.000 đồng.

+ Hội NSNAVN trao 07 giải Khuyến khích, mỗi giải:         1.000.000 đồng

+ Hội NSNAVN trao 03 giải đồng đội, mỗi giải:                  1.000.000 đồng và cờ lưu niệm.

+ Ảnh trưng bày triển lãm được hưởng nhuận ảnh          200.000 đồng/ảnh, do đơn vị đăng cai chi trả.

2, Đối với tác phẩm thuộc đề tài chuyên biệt:

Hội NSNAVN trao 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 02 giải Khuyến khích (không có tiền thưởng kèm theo).

Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích của cả 2 đề tài được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh ViệtNamthì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

VI, THI ẢNH MARATHON :

Nhằm khuyến khích các tác giả săn tìm những khoảnh khắc đẹp trong thời gian tham dự Liên hoan tại Đà Nẵng, Ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi ảnhMarathondành cho các tác giả tham dự Liên hoan, sáng tác trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong thời gian 1 ngày trước ngày khai mạc triển lãm. Giải thưởng của cuộc thiMarathondo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng trao, gồm:

+ 01 giải Nhất, trị giá:               2.000.000 đồng

+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:   1.000.000 đồng

+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá:        500.000 đồng

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng rất mong được lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chỉ đạo, giúp đỡ, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, tài trợ kinh phí để các nhà nhiếp ảnh địa phương tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên  lần thứ 20 tại TP Đà Nẵng thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.   

                                                                                                                                    

TM. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Quốc Khánh

 

       Nơi nhận:                                                                                         

- Như kính gửi;

- Chi hội NSNA các tỉnh trong khu vực;

- UV BCH phụ trách KV;

- Lưu Ban STTL, HĐNT, VP.