Khơi dậy động lực, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

07.12.2023
Ngọc Phú
Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, khơi dậy và lan tỏa tinh thần, động lực, khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khơi dậy động lực, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và các văn bản mới của Trung ương.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự điểm cầu Trường Chính trị thành phố. Hội nghị triển khai đến 76 điểm cầu trên địa bàn thành phố với gần 4.500 đảng viên tham dự.

Khơi dậy khát vọng, động lực cống hiến

Theo Bí thư Thành ủy, Chỉ thị số 34-CT/TU là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kỹ lưỡng với quyết tâm chính trị cao. Chính vì vậy, hội nghị là đợt phát động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU gắn với chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2024 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Trước mắt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện 10 biểu hiện được nêu trong chỉ thị vào tháng 12-2023.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, khơi dậy và lan tỏa tinh thần, động lực, khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; tiến hành sâu rộng đến từng chi bộ với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Đặc biệt, đợt sinh hoạt này gắn với kiểm điểm đánh giá cuối năm theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là nhìn nhận đúng, đầy đủ các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, những chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội không đạt được trong năm 2023, để từ đó có các biện pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2024.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị mình, phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nhận diện rõ 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; làm cơ sở đối chiếu, chủ động tự soi, tự sửa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để vi phạm của cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của tập thể.

Đồng hành, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Theo Bí thư Thành ủy, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định bổ sung Quy chế làm việc một nội dung quan trọng: Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm đánh giá, nhận xét cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong quá trình công tác có những đề xuất hoặc quyết định giải quyết các vấn đề mới nhưng có sự mâu thuẫn, xung đột trong các quy định của pháp luật, pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn hoặc đề xuất, quyết định giải quyết để tháo gỡ những vấn đề có khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ. Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, nhận xét, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, điều kiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khi cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Đây là nội dung thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy nghiên cứu bổ sung quy chế làm việc liên quan đến nội dung này để phù hợp tình hình tại địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai chỉ thị tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc; có cơ chế xử lý nghiêm đối với các trường hợp triển khai thực hiện mang tính hình thức, không thực chất. 

Biểu dương, động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có những cách làm cụ thể, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, xem đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong giai đoạn sắp đến.

Công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị có thay đổi so với các năm trước, các địa phương, đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai sớm, bảo đảm các yêu cầu quy trình, chất lượng, tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, dám hành động vì lợi ích chung; thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trưởng và cống hiến cho thành phố.

Nhận diện 10 biểu hiện đùn đẩy, né tránh

Quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TU và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chỉ thị này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh những kết quả đạt được những như những mặt hạn chế qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Đặc biệt là căn cứ chính trị việc ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU.

Chỉ thị yêu cầu tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản, rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần phê bình và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tập trung 10 biểu hiện cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, các ban tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh quán triệt kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU và những nội dung cơ bản, cốt lõi tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh quán triệt kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Chỉ thị số 34-CT/TU và Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2024 về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi quán triệt kế hoạch triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU của Đảng đoàn HĐND thành phố.

(baodanang.vn)