Khai giảng lớp giảng dạy hô hát các làn điệu dân ca Khu V

09.10.2011
Sáng ngày 13/7/2011, lớp giảng dạy hô hát các làn điệu dân ca Khu V đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng. Lớp được tổ chức với sự phối hợp giữa Hội Nghệ sĩ sân khấu và Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng nhằm bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm biểu diễn cho các hạt nhân phong trào văn nghệ cơ sở ở thành phố,

Khai giảng lớp giảng dạy hô hát các làn điệu dân ca Khu V

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật,  Hội Nghệ sĩ sân khấu, Trung  tâm Văn hóa thành phố cùng các học viên đã đến dự.

Lớp học được tổ chức từ ngày 13/7 đến 28/8/2011 với nhiều làn điệu phong phú như Xuân Nữ vè Quảng, Lý thương nhau, Hò khoan Quảng Nam, Xàng xê, Cổ bản, Lía phôn, Lía phấu,Hò chèo thuyền, Hò ba lý, Hò tát nước, Lý tang tích, Lý ngựa ô, Hát ghẹo vàng anh, Tài chi trưởng, các làn điệu trong kịch…Phụ trách giảng dạy là nhạc sĩ Trần Hồng,  nghệ sĩ Thanh Tùng, NSƯT Từ Văn Hiệp, nghệ sĩ Kim Quyên, nghệ sĩ Hải Yến. Đây  cũng   một trong những hoạt động góp phần giữ gìn và phát triển các làn điệu dân ca  của địa phương.

 

Y Vân