Hội Văn nghệ dân gian tổ chức điền dã tại huyện Nam Giang

26.06.2022
Thạch Hà
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2022, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng có chuyến công tác điền dã, điều tra, sưu tầm tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hội Văn nghệ dân gian tổ chức điền dã tại huyện Nam Giang

Đoàn công tác gồm 11 hội viên do Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Chuyến thực tế lần này nhằm thu thập tư liệu thực tế tại xã Tà Ping, huyện Nam Giang về những vấn đề của các tộc người ở Nam Giang như: văn học dân gian, âm nhạc dân gian, múa dân gian, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nhà ở, giao lưu văn hóa với tộc người khác... Trên cơ sở đó, góp phần lưu giữ và đưa ra những giải pháp để bảo tồn văn hóa dân gian.

Nhân dịp này, đoàn công tác được tham dự Chương trình Liên hoan âm vang cồng chiêng huyện Nam Giang lần thứ V, năm 2022 với nhiều chương trình hấp dẫn như: Trình diễn dệp thổ cẩm truyền thống, thi nghệ thuật điêu khắc, đan lát truyền thống, thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, tái hiện các nghi thức lễ hội dân gian truyền thống...

Biểu diễn cồng chiêng tại Liên hoan.

Thi điêu khắc tại Liên hoan.

Từ những tư liệu trên, sẽ tập hợp những bài viết chất lượng của hội viên để xuất bản trong tập sách Văn hoá Dân gian Đà Nẵng của Hội sẽ phát hành vào cuối năm 2022. 

T.H