Hội Văn nghệ dân gian đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

30.11.2015

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Hội Văn nghệ dân gian thành phố thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

Hội Văn nghệ dân gian đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba1. Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe: Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố: Chủ tịch Hội đồng.

2. Nhà nghiên cứu Văn Thu Bích: Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố : Ủy viên.

3. Nhà nghiên cứu Trịnh Tuấn Khanh: Ủy viên

4. Nhà nghiên cứu Hoàng Hương Việt: Ủy viên

5. Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu: Ủy viên

6. Nhà nghiên cứu Trương Đình Quang: Ủy viên

7. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thiện Tâm: Ủy viên

8. Nhà nghiên cứu Trần Hồng: Ủy Viên

9. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Thân: Ủy viên

Sau khi tiến hành xét giải, Hội Văn nghệ dân gian thành phố đã xét chọn và đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố xem xét trao tặng 9 giải thưởng gồm:

1 Giải nhất: Tác phẩm Địa danh thành phố Đà Nẵng của Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe.


 

2 Giải nhì:

- Tác phẩm Sắc bùa xứ Quảng của Nhà nghiên cứu Phạm Hữu Đăng Đạt.

- Tác phẩm Hò khoan xứ Quảng của Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu.


 

3 giải 3:

- Tác phẩm Địa chí dân gian làng Phong Lệ của Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe.

- Tác phẩm Bài chòi xứ Quảng của hai Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu và Trương Đình Quang.

- Tác phẩm Tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng của Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu.

3 Giải khuyến khích:

- Tác phẩm Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Thân (chủ biên)

- Tác phẩm Hát bã trạo - Hò đưa linh của hai Nhà nghiên cứu Trương Đình Quang và Trương Duy Hy.

- Tác phẩm Tìm hiểu miếu thờ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn của tác giả Đinh Thị Trang.

 

Các tác phẩm được đề xuất tặng giải thưởng đều là những tác phẩm đã được tặng thưởng hằng năm của Hội Văn nghệ dân gian thành phố, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.


 Đinh Trang