Hội nghị Ban Chấp hành qúy III năm 2016

22.09.2016

Sáng ngày 22/9, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành qúy III năm 2016. 

Hội nghị Ban Chấp hành qúy III năm 2016

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố và ông Phạm Ngọc Sang đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì hội nghị.


Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đánh giá hoạt động trong quý III, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của 3 tháng cuối năm 2016.
 


Tiếp tục triển khai nghị quyết của Đại hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước và đặc biệt là hưởng ứng Chỉ thị 43/CT - TU của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2016”, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên của Liên hiệp Hội như tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ nâng cao chất lượng tác phẩm và nhịp điệu sáng tạo; động viên văn nghệ sĩ tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động; chỉ đạo các hội chuyên ngành và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học -  nghệ thuật tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, tổ chức nhiều sinh hoạt nghề nghiệp phù hợp với đặc trưng của từng chuyên ngành, phát triển hội viên đảm bảo chất lượng tương thích với số lượng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan Liên hiệp Hội đạt chuẩn cơ quan văn hóa; xây dựng chi bộ cơ quan và công đoàn cơ quan trong sạch, vững mạnh, trong quý III năm 2016 Liên hiệp Hộí đã tập trung vào một số nhiệm vụ/giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và tổ chức triển khai đạt kết quả tốt bốn công tác lớn:

1. Tổ chức thực hiện/phối hợp tổ chức thực hiện các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố dự định diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2016 nhưng chưa thực hiện được vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chưa sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên một số kiến nghị của Liên hiệp Hội dự kiến sẽ giải quyết tại cuộc gặp thì Ủy ban nhân dân thành phố đã giải quyết xong trong thời gian vừa qua như tạm chuyển khoản dự toán năm 2016 dành cho việc đặt hàng cho văn nghệ sĩ sáng tác trên các lĩnh vực văn học - nghệ thuật sang khoản hỗ trợ theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và đang làm công tác nhân sự để tái lập Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch thành phố.

2. Tổ chức thực hiện/phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định số 650/QĐ- TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

3. Triển khai các bước chuẩn bị để tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã đăng ký theo Chương trình số 3236/CTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố gồm Triển lãm ảnh Đà Nẵng - tuổi 20 tại bờ Tây sông Hàn từ ngày 24 tháng 12 năm 2016 đến ngày mồng 02 tháng 01 năm 2017 và Cuộc vận động sáng tác các loại hình nghệ thuật âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương được tổ chức giới thiệu quảng bá dưới hình thức triển lãm và phát hành đĩa CD các ca khúc mới về Đà Nẵng.

4. Điều chỉnh phương thức phân bổ tài chính để các hội chuyên ngành chủ động hơn trong việc tổ chức các hoạt động thường niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu và Chủ tịch các hội chuyên ngành đã tham gia nhiều ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng góp phần bổ sung hoàn chỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quí III và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.
 


NSNA Ông Văn Sinh - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phát biểu
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm - Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ thành phố phát biểu
Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố phát biểu
 

Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Liên hiệp Hội trong qúi IV năm 2016:

1. Tổ chức thực hiện/phối hợp tổ chức thực hiện các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố vào đầu tháng 10 năm 2016.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện/phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học-Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

3. Thực hiện điều chỉnh phương thức phân bổ tài chính để các hội chuyên ngành chủ động hơn trong việc tổ chức các hoạt động thường niên.

4. Tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị để tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đã đăng ký theo Chương trình số 3236/CTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố gồm Triển lãm ảnh Đà Nẵng - tuổi 20 tại bờ Tây sông Hàn từ ngày 24 tháng 12 năm 2016 đến ngày mồng 02 tháng 01 năm 2017 và Cuộc vận động sáng tác các loại hình nghệ thuật âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương được tổ chức giới thiệu quảng bá dưới hình thức triển lãm và phát hành đĩa CD các ca khúc mới về Đà Nẵng.

5. Chuẩn bị ra số Non Nước đặc biệt vào tháng 12 năm 2016 để chào mừng 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. 9 Chủ tịch hội chuyên ngành tham gia bài viết nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hội mình, nêu một cách tương đối toàn diện cả thành tựu lẫn trở lực để hội vừa đáp ứng nhiệm vụ chính trị trên tinh thần văn nghệ cũng là chiến trương/văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, vừa đáp ứng sự phát triển tự thân của từng lĩnh vực nghệ thuật. Chủ tịch Liên hiệp Hội sẽ viết một bài đánh giá chặng đường 20 năm của toàn thành phố trên các lĩnh vực khác nhau.

6. Hoàn thành việc xét Tặng thưởng của hội chuyên ngành và Giải thưởng của Liên hiệp Hội.

7. Chuẩn bị tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội trong năm 2016.

8. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố tổ chức giới thiệu, quảng bá các tác giả, tác phẩm và các hoạt động văn học-nghệ thuật trên chuyên mục Trang Văn nghệ và Đời sống.

9. Tạp chí Non Nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu các sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, ảnh và các bài nghiên cứu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện Chỉ thị 05 chủa Bộ Chính trị.

10. Tiếp tục triển khai Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố sáng tác, phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng. 

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Đinh Trang