Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật chuẩn bị hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

22.10.2011
Chiều ngày 21/10/2011, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng họp Ban chấp hành mở rộng bàn chương trình hoạt động năm 2012, trong đó tập trung chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (29/3/1997 – 29/3/2012). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật, các NSNA là thành viên Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, đại diện Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Đà Nẵng, CLB Nhiếp ảnh sông Hàn, CLB Nhiếp ảnh báo chí Đà Nẵng.

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật chuẩn bị hoạt động chào mừng  kỷ niệm 15 năm ngày Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Trên tinh thần nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, các NSNA đã trao đổi về nội dung hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động giữa các câu lạc bộ với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố trong thời gian đến.

Tại cuộc họp, các NSNA đã thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2012 với trọng tâm là xuất bản tập sách ảnh về cuộc thi bắn pháo hoa trong các năm qua, tham gia cuộc thi ảnh chủ đề "Đà Nẵng-danh thắng và tiềm năng du lịch” do Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức, triển lãm ảnh về pháo hoa năm 2011 và tổ chức trại sáng tác do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ.

Sau cuộc họp này, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và các câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng sẽ tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo chương trình công tác đề ra, góp phần đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh thành phố phát triển.

 

 

Vân Như