Hội nhà văn thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

13.02.2023
P.V
Sáng 11-2, Hội Nhà văn thành phố tổ chức hội nghị triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 nhằm thảo luận, đề ra các chương trình, nhiệm vụ để phát triển hoạt động văn học Đà Nẵng trong năm mới.

Hội nhà văn thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tặng hoa chúc mừng các tác giả đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố lần thứ 4 (2015-2020). 

Năm 2023, Hội Nhà văn thành phố có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2023. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023 và chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành mới.

Năm nay, Hội sẽ tổ chức tuyển chọn biên soạn và xuất bản tuyển tập “Văn học Đà Nẵng 2018-2023” giới thiệu chân dung và tác phẩm chọn lọc của toàn thể hội viên Hội Nhà văn thành phố nhiệm kỳ vừa qua.

Hội tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị, trường học trong thành phố tổ chức những buổi giao lưu văn học hoặc đêm thơ. Đồng thời, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, giao lưu văn học cho hội viên tại các tỉnh, thành phố.

Tác phẩm văn học đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng 2023.

Dịp này, Hội Nhà văn thành phố giới thiệu công trình “Tác phẩm văn học đoạt giải 2001-2021”; tặng hoa và quà cho 9 tác giả đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố lần thứ 4 (2015-2020); tặng thưởng văn học năm 2022 cho tác phẩm “Những thanh âm bên bờ sống lấp” của nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên và kết nạp 5 hội viên mới.